INICI NOVETATS AJUDES PER A COLÒNIES D'ESTIU
AJUDES PER A COLÒNIES D'ESTIU PDF Imprimir E-mail

Al BOE de 25 de febrer del 2014 es s'ha publicat la resolució de 10 febrer 2014 per la qual es convoquen ajudes per participar en un programa d'immersió lingüística en Anglès per a l'estiu de 2014.

Requisits: alumne de 1r curs de l'ESO amb 13 anys d'edat màxim a 31 de desembre

notable com a mínim en la nota final d'anglès del curs 2012 2013

notable com a mínim en la nota mitjana del curs 2012 2013

no haver estat beneficiari en anys anteriors

 

formulari per internet http://www.mecd.gob.es en l'apartat tràmits i serveis.

 

Resta de requisits i condicions http://www.boe.es/boe/dias/2014/02/25/pdfs/BOE-A-2014-2016.pdf

 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS