INICI NOVETATS BEQUES I AJUDES
BEQUES I AJUDES PDF Imprimir E-mail

CONVOCADES AJUDES I BEQUES:

FINS AL 25 DE SETEMBRE

FINS A L'1 D'OCTUBRE

SOL.LICITUDS EN LA PÀGINA DEL MINISTERI D'EDUCACIÓ

http://www.educacion.gob.es/educacion/becas-y-ayudas.html 

enllaç amb el formulari d'ajudes de  recolçament educatiu:

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=391

ennlaç amb el formulari d'ajudes per als estudis postobligatoris

https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=395

Es convoquen, per al curs 2012-2013 les següents ajudes individualitzades:
a) Ajudes directes per a l'alumnat incloent l'afectat per TDAH (Trastorn per dèficit d'atenció per hiperactivitat) que requereix per un període de la seva escolarització o al llarg de tota ella, determinats suports i atencions educatives específiques derivades de discapacitat o trastorns greus de conducta .
b) Subsidis per necessitats educatives especials derivades de discapacitat o trastorn greu de conducta per a famílies nombroses.
c) Ajudes per a programes específics complementaris a l'educació reglada per alumnat amb necessitat específica de suport educatiu associat a altes capacitats intel · lectuals.
CVE: BOE-A-2012-10667

1. Es convoquen beques de caràcter general per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2012-2013 cursi algun dels estudis següents amb validesa en tot el territori nacional:
1) Primer i segon cursos de batxillerat.
2) Formació Professional de grau mitjà i de grau superior.
3) Ensenyaments artístics professionals.
4) Ensenyaments esportius.
5) Estudis d'idiomes realitzats en escoles oficials de titularitat de les administracions educatives, inclosa la modalitat de distància.
6) Ensenyaments artístics superiors.
7) Estudis religiosos superiors.
8) Estudis militars superiors.
2. Es convoquen beques de mobilitat per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2012-2013 cursi algun dels estudis a què es refereixen els números 6) i 7) anteriors en modalitat presencial i curs complet en centres ubicats en comunitat autònoma diferent de la de seu domicili familiar.
Article 2. Estudis per als quals es convoquen ajudes.
Es convoquen ajudes a l'estudi per a l'alumnat que, en el curs acadèmic 2012-2013 cursi algun dels estudis següents amb validesa en tot el territori nacional:
1) Cursos de preparació per a les proves d'accés a la Formació Professional impartits per centres públics i en centres privats concertats que, a més, tinguen autoritzades els ensenyaments de formació professional.
2) Programes de qualificació professional inicial

 
 

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS